Scroll Top

Regulament GiveAway

ORGANIZATOR:

Concursul organizat pe pagina de Instagram VictoriaKids si pe pagina de Facebook VictoriaKids. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Instagram: vk.victoriakids si pe pagina de Facebook: vk.victoriakids
. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.instagram.com și www.facebook.com să locuiți în România.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI:

Concursul se va desfășura în perioada 09.12.2021 și 24.12.2021 (inclusiv). Câștigătorii vor fi aleși pe data de 25.12.2021 aleatoriu cu ajutorul unui soft comment picker. Se extrage un singur castigator pe fiecare platforma in urma verificarii indeplinirii tuturor conditiilor acestui concurs. Castigatorii alesi trebuie sa fie persoane diferite.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

Pentru a participa la concursul organizat pe instagram, participanţii trebuie:

  • Să deţină un cont de utilizator pe site-ul instagram.com
  • Să dea FOLLOW la pagina de Instagram vk.victoriakids
  • Să dea like postării.
  • Să eticheteze într-un comentariu doi prieteni pe Instagram.

Pentru participantii la concursul organizat pe facebook, acestia trebuie:

  • Să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com
  • Să dea Like la pagina de Facebook vk.victoriakids
  • Să dea like postării.
  • Să eticheteze într-un comentariu doi prieten pe Facebook.

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentul regulament. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

DREPTUL DE PARTICIPARE:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică indiferent de sex, naţionalitate sau religie, care indeplineste varsta minima (18 ani). Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora. De asemenea câștigătorul trebuie să fie în România si sa participe la evenimentul organizat de VictoriaKids pentru a primi premiul.

PREMII:

Premiul concursului consta intr-o rochita din denim de bumbac cu varsta cuprinsa intre 3 – 12 ani. Premiul poate fi acordat doar in timpul evenimentului. Daca castigatorul nu participa la eveniment, rezulta pierderea premiului neexistand posibilitatea de a-l revendica il alta perioada. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor și datele necesare pentru revendicarea premiului, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.

LITIGII:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Instagram si Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

CONTACT:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la e-mail office@victoriakids.ro